Η Ζηνοβία Τσαντρίζου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΠΗ

Mε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε, στο κλειστό Γυμναστήριο στα Δύο Αοράκια, η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής  Ηρακλείου (ΣΕΒΠΗ), κατά την οποία εκλέχθηκε και η νέα Διοίκηση του Συνδέσμου.

Η Τζίνα Τσαντρίζου, Co-Founder & CEO SUPER CRETA GAS – ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΑΕ δήλωσε:

H εκλογή μου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΠΗ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη.  Κύριος σκοπός μου είναι να βοηθήσω στην καίρια επικοινωνία του μηνύματος της σημασίας της επιχειρηματικής κοινότητας της ΒΙΠΕ Ηρακλείου, των προβλημάτων των επιχειρήσεων της αλλά και των επιτευγμάτων αυτών.

Με όπλα την εξωστρέφεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Συνδέσμου και τη δυναμική που μπορεί να αναπτύσσει με το έργο του νέου ΔΣ , θα δυναμώσει η φωνή του επιχειρηματία στη ΣΕΒΠΗ.

Στόχος μου παράλληλα παραμένει η ανάδειξη και η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε βασικό πυλώνα της αναζωογόνηση της οικονομικής μας δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Με ενότητα, συλλογική προσπάθεια και ευθύνη, θα τιμήσω στο ακέραιο την εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχαριστώ,
Ζηνοβία Τσαντρίζου