Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η ποιότητα ζωής προσεγγίζονται με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. Αρωγοί στην κοινωνική - περιβαλλοντική - πολιτιστική και επιχειρηματική αειφορία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υποστηρίζουμε πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές δράσεις θεσμών και οργανισμών και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν.

Η συνεισφορά των επιχειρήσεων μας, μέσω ΕΚΕ, στον τομέα του Πολιτισμού & Αθλητισμού ανά την Ελλάδα αλλά και σε υποστηρικτικές κοινωνικές δράσεις στο νησί, υποστηρικτές Οργανισμών και εκπαιδευτικών δράσεων για την ενδυνάμωση της Γυναικείας επιχειρηματικότητας, βρίσκονται κάθε χρόνο στον ετήσιο προϋπολογισμό μας.

Ο σκοπός διπλός. Ο συνολικός αντίκτυπος, από τη μια, μέσω υλοποίησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων τόσο στο εσωτερικό μας (εταιρική φιλοσοφία) όσο και σε σχέση με το εξυπηρετούμενο κοινό μας (διάδραση), τους τοπικούς φορείς και το γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον μας. Η δέσμευση μας, από την άλλη, ότι η στήριξη τέτοιων δράσεων ανήκουν στον επιχειρηματικό μας κύκλο καθότι αυτές αποδίνουν προστιθέμενη αξία στις παροχές υπηρεσιών μας, δημιουργούν σταθερές σχέσεις συνεργασίας με τους stakeholders, εκπληρώνοντας από τη μία τον κοινωνικό τους ρόλο και εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα μας.

Από το 2015 υπερήφανοι υποστηρικτές του μηχανοκίνητου αθλητισμού ως Μεγάλοι Χορηγοί στο «Ράλι Κρήτης».

Το 2021 βραβευτήκαμε, στο πρόσωπο της Προέδρου, Τζίνας Τσαντρίζου, με το «Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».  Τα βραβεία απονεμήθηκαν στο πλαίσιο του 6ου «Δ Υ Ο FORUM» για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

Η εταιρεία μας ήταν επιλέξιμη για τη βράβευση των πλέων σημαντικών γυναικών της χώρας,  βράβευση που έχει στηριχθεί στην αξιολόγηση της ICAP για τις 500 πλέον δυναμικές γυναικείες προσωπικότητες, από τις 8.500 περίπου γυναίκες, που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις στο χώρο των Ελληνικών επιχειρήσεων.