Κατηγορία: Δράσεις

Η Super Creta Gas – ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΑΕ αρωγός στις πολιτιστικές εκδηλώσεις μνήμης του Δήμου Ανωγείων, για τα 200 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα από τους Τούρκους το 1822

Αρωγοί σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης του Δήμος Ανωγείων, για τα 200 χρόνια από το